Publications Science beyond Scientism

Overview Published Papers

The ‘Science beyond Scientism’ project started in January 2013. Until today, lots of papers have been written and published. Below you can find an overview of all papers.

Prof. dr. René van Woudenberg
Subproject #9: An Aspectual Analysis of Scientific Knowledge

 • René van Woudenberg and Joëlle Rothuizen (2015). “Both Random and Guided”. Ratio (2015) 28: 332-48.
 • René van Woudenberg and Joëlle Rothuizen (2015). “Science and the Ethics of Belief. An Examination of Philipse’s Rule R”, Journal for the General Philosophy of Science.
 • René van Woudenberg (2014), “Christianity and Science”, in: Steve Fuller, Mikael Stenmark & Ulf Zackariasson (eds.), Customized Science? The Impact of Worldviews on Contemporary Science. (London: Palgrave McMillan), 55-72.
 • René van Woudenberg (2014), “True Qualifiers for Qualified Truths”, The Review of Metaphysics 68, 3-36.
 • René van Woudenberg (2014), “Disagreement, Design and Thomas Reid”. Canadian Journal of Philosophy 41, 224-239.
 • René van Woudenberg. (2013). “A Brief History of Theodicy”, in Justin McBrayer & Daniel Howard-Snyder (eds.), A Companion to the Problem of Evil (Oxford/London: Wiley Blackwell, 2013), 189-204.
 • René van Woudenberg. (2013). “Belief is Involuntary. The Evidence of Thought Experiments and Empirical Psychology”, in Discipline Filosofische. Revista Semestrale (2013): 111-131.
 • René van Woudenberg. (2013) “Limits of Science and the Christian Faith”, in Perspectives on Science and Christian Faith 65 (2013), pp. 24-36.
 • Rene van Woudenberg, “Thomas Reid Between Externalism and Internalism” Journal of the History of Philosophy 51 (2013), 75-92)
 • René van Woudenberg & Jeroen de Ridder, ―Referring to, Believing in, and Worshipping the Same God: A Reformed View‖, Faith and Philosophy 31.1 (2014), 46–67.
 • René van Woudenberg & Jeroen de Ridder, “Deze universiteit. Filosoferen over de VU,‖ (Amsterdam: VU University Press, 2014), 80 pp.


Accepted (Forthcoming)

René van Woudenberg and Jeroen de Ridder (2015). “Design Hypotheses Behave Like Skeptical Hypotheses: Why We Can’t Know the Falsity of Design Hypotheses”. International
René van Woudenberg.”Moeten we tegen natuurlijke theologie zijn?” Nederlands Theologisch Tijdschrift.
René van Woudenberg,“Review of Mark Noll, Jesus Christ and the Life of the Mind”, Journal of Reformed Theology


Prof. dr. Gerrit Glas
Subproject #9 An Aspectual Analysis of Scientific Knowledge
Subproject #10 The Normative Practice Model in Psychiatry

 • Glas, G. (2015) Waardengeoriënteerde zorg. In: E. van Meekeren & J. Baars (Red). De ziel van het vak. Amsterdam: Boom, Chapter 3.
 • Glas, G. (2015). Angst: een verkenning. Christen-Democratische Verkenningen. Lente 2015, pp. 36-42.
 • Glas, G. (2014). Biomedisch denken in de ggz – oplossing of deel van het probleem? In: G. Glas, R. Janssen, E. van Meekeren, M. Coture, K. de Fruyt, A. Verleyen & F. Schaffler. Zuinig op zin. Aandacht voor zingeving als kostenpost en als winstfactor in de zorg. Tilburg: KSGV, 13-31.
 • Glas, G. (2014). Vergeving is niet hetzelfde als verzoening. Wijsgerig Perspectief: 54, 12-21.
 • Glas, G. (2014; nr. 4). Euthanasie in de psychiatrie opnieuw in discussie. In Dienst der Genezing, 20-22.
 • V. van Bruggen, J. Vos & G. Glas (2014), Existentiële angst. In: B. van Heycop ten Ham, M. Hulsbergen, E. Bohlmeijer (Eds). Transdiagnostische factoren. Theorie en Praktijk. Amsterdam: Boom, 313-334.
 • Van Bruggen, V., Vos, J., Westerhof, G., Bohlmeijer, E. & Glas, G. (2014). Systematic Review of Existential Anxiety Instruments. Journal of Humanistic Psychology, 54[7], 1-29 [.DOI: 10.1177/0022167814542048]
 • Gerrit Glas, ―Truth, truthfulness, and the I-self relationship‖. In: L. Zuidervaart, A. Carr, M. Klaassen, R. Shuker [Eds.]. Truth Matters: Knowledge, Politics, Ethics, Religion. (Montreal & Kingston: McGill-Queen‘s University Press, 2013), 175-194.
 • Gerrit Glas, “Beyond professionalism – once more‖. Psyche & Geloof 25 (1) (2014), 24-31
 • Glas, G. (2012). “Medicine is a Science and a Normative Practice”, in Philosophy, Psychiatry, Psychology, Vol. 19(4), 285-289. (journal appeared in February 2013)
 • Bruggen, V. van, Vos, J., Bohlmeijer, E.Th., Glas, G. (2013). “Over de plaats van existentiële thema’s in cognitieve gedragstherapie”, in Gedragstherapie, jrg. 46, 119-134. Gerrit Glas. (2012). “Competence development as normative practice – Educational reform in medicine as heuristic model to relate worldview and education”, Koers – Bulletin for Christian Scholarship 77(1), Art. #411, 6 pages. http://dx.doi. org/10.4102/koers.v77i1.411
 • Gerrit Glas. (2012). “The thinker and the truth. Bringing Søren Kierkegaard in discussion with reformational philosophy”, Philosophia Reformata, Vol. 77, 155–182.
 • Bouwhuis-van Keulen, L. Eurelings-Bontekoe & G. Glas. (2012). “De invloed van integratie van religie in een psychologische behandeling op het behandelresultaat. Bespreking van een lopende studie”, Psyche en Geloof, jrg. 23, 150-158.
 • Glas, G. (2013). Waarom het biopsychosociale model faalde en desondanks toekomst heeft. Psyche en Geloof, jrg. 24(2), 84-94.
 • Glas, G. (2013). Anxiety and phobias: Phenomenologies, concepts, explanations. In: KWM Fulford, M Davies, R Gipps, G Graham, J Sadler, G Stanghellini &T Thornton (Eds.). Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry. Oxford: Oxford University Press.


Accepted (Forthcoming)

Gerrit Glas. Janse de Jonge. In: A.C. Flipse (red.). Lustrumbundel VU at the occasion of 135 year Vrije Universiteit Amsterdam
Sizoo, B.B., & Glas, G. (2014). “De verplichte proefpersonenverzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek is lang niet altijd verplicht.” Tijdschrift voor Psychiatrie: (in press).


Prof. dr. Gijsbert van den Brink
Subproject #8: Religious Experiences and Revelation As a Source of Knowledge

 • Gijsbert van den Brink (2015). ‘Hoe het begon’ [How It All Started]. Drie schetsen in M.C. Batenburg e.a. (red.), Goed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs, Zoetermeer 2015, 182-208.
 • Gijsbert van den Brink (2015). “Openbaring overbodig? Een verkenning van enkele hedendaagse CSR-verklaringen van het ontstaan van godsdienstigheid”, in: Ad de Bruijne, Hans Burger, Dolf te Velde (eds.), Weergaloze kennis. Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk aangeboden aan prof. dr. B. Kamphuis (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015), 115-125.
 • Gijsbert van den Brink (2015), “Triangular Authority: Scripture, Tradition and the Church”, in: Jan Jorrit Hasselaar & Peter Ben Smit (eds.), An Ongoing Conversation. The Green Patriarch in the Netherlands (Amersfoort: Bisschoppelijk Bureau van de Oud Katholieke Kerk van Nederland, 2015), 76-79.
 • Gijsbert van den Brink (2015). “De rede”, in: Koos van Noppen et al. (eds.), Ankerplaatsen – waar geloven houvast vindt. Opstellen aangeboden aan dr. Wim Dekker (Zoetermeer: Boekencentrum, p. 127-140.).
 • Gijsbert van den Brink (2015), “The Reformation, Rationality and the Rise of Modern Science”, in: Herman Selderhuis & Volker Leppin (eds.), Reformation und Rationalität (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, p. 193-205).
 • Gijsbert van den Brink (2015). “Evolution as a Bone of Contention between Church and Academy: How Abraham Kuyper Can Help Us Bridge the Gap” in: Gordon Graham (ed.), The Kuyper Center Review, Volume 5 (Grand Rapids: Eerdmans, 2015), 92-103.
 • Gijsbert van den Brink (2014). ‘Calvinism and the European Mind: Pitfalls and Prospects in Contemporary Research’, in: Van den Brink & Höpfl, Calvinism and the Making of the European Mind, 213-229.
 • Gijsbert van den Brink (2014). ‘Tussen scientisme en fideïsme. Acceptatie van de evolutietheorie als theologische uitdaging’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 70.1 (2014), Art.#2729, 8 pp. (doi: 10.4102/hts.v70|1.2729)
 • Gijsbert van den Brink, “What is Wrong with Revelation? Herman Philipse on the Priority of Natural Theology”, Philo. A Journal of Philosophy 16.1. (2013), 24-41. [2014]
 • Gijsbert van den Brink (2013). “Alle ervaringen tellen mee. Over de epistemische betekenis van bijzondere openbaring”, Tijdschrift voor Theologie 53, 145-154.
 • Gijsbert van den Brink, “Het bestaan van God” in: Henk Bakker, Maarten Kater en Van Vlastuin (eds.), Verantwoord geloof. Handboek christelijke apologetiek (Kampen: Brevier, 2014), 371-382.


Accepted (forthcoming)

Gijsbert van den Brink & Johan Smits, “The Reformed Stance: Distinctive Commitments and Concerns”, Journal of Reformed Theology.
Gijsbert van den Brink (2015). “De rede als ankerpunt van geloof. Christelijke theologie tussen sciëntisme en fideïsme”, in: Koos van Noppen et al. (eds.), Ankerplaatsen – waar geloven houvast vindt. Opstellen aangeboden aan dr. Wim Dekker (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015)
Gijsbert van den Brink (2015). “God and the Suffering of Animals”, in: Koert van Bekkum et al. (eds.), Leviathan, Series: Themes in Biblical Narrative (Leiden: Brill, 2015).
“Erfzonde of oorsprongszonde? Over de waarde van een innovatief dogmatisch voorstel”, in: P.J. Vergunst & M. van Campen (red.), Jan Hoek: Theoloog tussen preekstoel en leerstoel, Zoetermeer 2015.
Gijsbert van den Brink. “God gaat toch veel geheimnisvoller met ons om? Voorzienigheid en toeval in verband met de evolutie”, in: C. van der Kooi (red.), Om het Godsgeheim. De theologie van Martien Brinkman in schetsen en reacties (Amsterdam: VU University Press, 2015).


Dr. ir. Jeroen de Ridder
 

Subproject #7: Virtue Epistemology
Subproject #9: An Aspectual Analysis of Scientific Knowledge

 • Jeroen de Ridder, “Science, Scientism, and Implicit Popular Epistemology.” Social Epistemology Review and Reply Collective 3.12 (2014), 23-39.
 • Jeroen de Ridder & Mathanja Berger, “Shipwrecked or Holding Water: In Defense of Plantinga’s Warranted Christian Believer”, Philo 16.1. (2013), 62-76. [2014]
 • Jeroen de Ridder, “Design Discourse and the Cognitive Science of Design”, Philosophia Reformata 79.1 (2014), 37-53.
 • Jeroen de Ridder, “Introduction to Special Issue”, Philosophia Reformata 79.1 (2014), 3-7.
 • Guest editorship of. special issue of Philosophia Reformata 79.1 (2014) on Alvin Plantinga’s Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism?
 • Jeroen de Ridder. “Riemersma over Plantinga: een weerlegging”. Radix 39.3 (2013), 217-227
 • René van Woudenberg & Jeroen de Ridder, ―Referring to, Believing in, and Worshipping the Same God: A Reformed View‖, Faith and Philosophy 31.1 (2014), 46–67.
 • René van Woudenberg & Jeroen de Ridder, “Deze universiteit. Filosoferen over de VU,‖ (Amsterdam: VU University Press, 2014), 80 pp.


Accepted (forthcoming)

René van Woudenberg and Jeroen de Ridder (2015). “Design Hypotheses Behave Like Skeptical Hypotheses: Why We Can’t Know the Falsity of Design Hypotheses”. International Journal for the Study of Scepticism.
Jeroen de Ridder, “Review of Richard N. Williams & Daniel Robinson, Scientism: The New Orthodoxy”, International Studies in the Philosophy of Science (forthcoming).
Jeroen de Ridder, Rik Peels, and René van Woudenberg (eds.), Scientism: Problems and Prospects (New York: Oxford University Press).
Jeroen de Ridder (2014), “Science, Scientism, and Implicit Popular Epistemology” Social Epistemology Review and Reply Collective.
Jeroen de Ridder (2015), “Wetenschap, sciëntisme en populaire epistemologie” Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte


Dr. Rik Peels

Subproject #6: Against Scientism: A Defence of Extra-Scientific Sources of Knowlegde

 • Rik Peels. (2015). “Believing at Will Is Possible”, Australasian Journal of Philosophy 93.3, 524-541.
 • Rik Peels (2015). “Een wandelgids bij het leven. Een analytische evaluatie van de Christelijke Dogmatiek”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 69.1, 21-37.
 • Rik Peels (2015). Thomas M. Crisp, Steve L. Porter en Gregg A. Ten Elshof (red.), Christian Scholarship in the Twenty-First Century: Prospects and Perils (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2014), Soteria.
 • Rik Peels (2015). “A Modal Solution to the Problem of Moral Luck”, American Philosophical Quarterly 52.1, 73-87.
 • Rik Peels. (2014). “Against Doxastic Compatibilism”, Philosophy and Phenomenological Research 89.3, 679-702
 • Rik Peels. (2014). “What Kind of Ignorance Excuses? Two Neglected Issues”, Philosophical Quarterly 64.256, 478-496
 • Rik Peels. (2014). “Hume’s Law Violated?”, Journal of Value Inquiry 48.3, 449-455.
 • Rik Peels. (2014). “Filosofie van de religie”, in Chris Buskes en Herman Simisse (red.), Handboek Analytische Filosofie
 • Rik Peels, Ed. special issue of Philo (16.1) on Herman Philipse’s, God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason (Oxford: Oxford University Press, 2012).
 • Rik Peels, “Guest Editor’s Preface: A New Case for Atheism”, Philo 16.1. (2013), 5-8. [2014]
 • Rik Peels. (2013). “A Bodiless Spirit?”, Philo 16.1. (2013), 62-76. [2014].
 • Rik Peels, “Are Naturalism and Moral Realism Incompatible?‖, Religious Studies 50.1 (2014), 77-86.
 • Rik Peels, “What Kind of Ignorance Excuses? Two Neglected Issues‖, Philosophical Quarterly, March 7th 2014, doi: 10.1093/pq/pqu013.
 • Rik Peels and Anthony Booth, ―Why Responsible Belief Is Permissible Belief‖, Analytic Philosophy 55.1 (2014), 75-88.
 • Rik Peels, “Atheïsme in de praktijk‖, in Henk Bakker, Maarten Kater en Van Vlastuin (eds.), Verantwoord geloof: Handboek apologetiek (Kampen: Brevier, 2014), 312-325.
 • Rik Peels, “Hedendaagse apologetiek‖, in Henk Bakker, Maarten Kater en Van Vlastuin (eds.), Verantwoord geloof: Handboek apologetiek (Kampen: Brevier), 137-148.
 • Rik Peels, “Is geloof in God verantwoord?‖ in Henk Bakker, Maarten Kater en Van Vlastuin (eds.), Verantwoord geloof: Handboek apologetiek (Kampen: Brevier, 2014), 63-70.
 • Rik Peels, “Does Doxastic Responsibility Entail the Ability to Believe Otherwise?”, Synthese 190.17 (2013), 3651-3669
 • Nikolaj Nottelmann and Rik Peels. (2013). “Some Metaphysical Implications of a Credible Ethics of Belief”, in Nikolaj Nottelmann (ed.), New Essays on Belief: Constitution, Content, and Structure (New York: Palgrave Macmillan), 230-250.
 • Rik Peels. (2013) Are Naturalism and Moral Realism Incompatible?” Religious Studies, published online May 23, 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0034412513000206.
 • Rik Peels. (2013). “Are Naturalism and Moral Realism Incompatible?” Religious Studies, published online May 23, 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0034412513000206.
 • Rik Peels. (2013). “Belief-Policies Cannot Ground Doxastic Responsibility”, in Erkenntnis 78.3, 561-569.
 • Rik Peels. (2013). “Against Doxastic Compatibilism”, Philosophy and Phenomenological Research, first published online, May 20, 2013, DOI: 10.1111/phpr.12040.
 • Rik Peels. (2012). “Alvin Plantinga over conflict en harmonie tussen geloof en wetenschap”, Radix 38.4.
 • Rik Peels. (2012). “Gevangen in dilemma’s? Over de redelijkheid van geloof in God in een wetenschappelijk tijdperk”, Theologia Reformata 55.3, 294-301.


Accepted (forthcoming)

Rik Peels (2015). “Does God Have a Sense of Humor?”, Faith and Philosophy
Rik Peels (2016). “Responsible Belief: An Essay at the Intersection of Ethics and Epistemology” (New York: Oxford University Press), accepted by OUP’s board.
Rik Peels. (2015). “Het regressie argument tegen epistemologisch sciëntisme”, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte.
Martijn Blaauw and Rik Peels, eds. (2015). Ignorance: Epistemic Dimensions (Cambridge: Cambridge University Press).

Dr. Leon de Bruin
Subproject #5 Analysis of Scientism and Reasons to Believe in It

 • De Bruin, L.C. & Strijbos, D. (2015) Self-Interpretation as First-Person Mindshaping: Implications for Confabulation Research. Ethical Theory and Moral Practice 18, p. 297–307.


Accepted (forthcoming)
De Bruin, L.C. & Dings, R. Situating the Self: Understanding the Effects of Deep Brain Stimulation . In Phenomenology and the Cognitive Sciences.
Leon de Bruin, Marc Slors & Derek Strijbos, “Philosophy of Mind, Brain & Behaviour: an Introduction”. Amsterdam: Boom Uitgevers.
De Bruin, L.C. & Strijbos, D.W. First-person Folk-psychology: Confabulation or Self-constitution? (forthcoming in Ethical Theory and Moral Practice)
Dings, R. & De Bruin, L.C. Going beyond mind-body dualism requires revising the self. To appear in the American Journal of Bioethics Neuroscience.


Dr. ir. Emanuel Rutten
Subproject #5: Analysis of Scientism and Reasons to Believe in It

 • Emanuel Rutten, “On Philipse’s Attempt to Write Off All Deductive Cosmological Arguments”, Philo 16.1. (2013), 62-76. (2014)
 • Emanuel Rutten (2013). “Over de rationele rechtvaardiging van Godsgeloof”, Radix, Tijdschrift over geloof en wetenschap, Jaargang 39, #2, 2013, pp. 140-154

Accepted (forthcoming)
Emanuel Rutten (2015). Een beeld dat ons gevangen houdt’. Over de epistemische status van de metafysica in het vertoog van Guido Vanheeswijck’. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte
Emanuel Rutten (2014). ‘Over de relatie tussen Eros en Philia in Ad Verbrugge’s ‘Staat van Verwarring: Het offer van liefde’. Tijdschrift voor de Filosofie.


Dr. Kelvin McQueen
Post Doc Researcher

 • Kelvin McQueen (2015). ‘Physical Realization’, The Philosophical Quarterly, doi: 10.1093/pq/pqv076 (invited book review).
 • McQueen, K.J.. ‘Four Tails Problems for Dynamical Collapse Theories’ In Studies in the History & Philosophy of Modern Physics 49: 10-18 (2015).
 • McQueen, K.J. (2015). ‘Mass Additivity and A Priori Entailment’ In Synthese.


Dr. Miriam Kyselo
Post Doc Researcher

Accepted (forthcoming)
Miriam Kyselo. “The Enactive Approach and Disorders of the Self – the Case of Schizophrenia” Phenomenology and the Cognitive Sciences (in press).
Miriam Kyselo, Wolfgang Tschacher and Hermann Haken. “Empirical and structural approaches to temporality of alliance in psychotherapy” Chaos and Complexity Letters (in press).
Tschacher, W., Haken, H. and Kyselo, M.. Alliance: A common factor of psy-chotherapy modeled by structural theory. In Frontiers in Psychology

publicaties