23 april 2013

Natuurwetenschappelijk onderzoek leert ons fascinerende dingen over wat het is om mens te zijn, over de vrije wil, over rationaliteit, over de moraal en over religie. Het Abraham Kuyper Center organiseert lezingen, discussies en seminars over wetenschap en de grote levensvragen voor een breed publiek waarin de stand van zaken binnen natuurwetenschappelijk onderzoek en filosofische reflectie hand in hand gaan.

In het debat over vrije wil gaat het vaak om de vraag of vrije wil wel of niet bestaat. Maar waarom zouden we ons eigenlijk druk maken over die vraag? Wat maakt vrije wil nu zo de moeite waard? Waarom zouden we niet gewoon zonder kunnen? In dit publieke debat zullen wetenschappers, filosofen en een psychiater met elkaar in discussie gaan over de vraag welk begrip van vrije wil de moeite waard is, wat de wetenschap ons te zeggen heeft over dit begrip van vrije wil, en welke gevolgen dit zou moeten hebben voor onze samenleving.

Deelnemers aan het debat zijn Victor Lamme (hoogleraar en hersenonderzoeker bij de afdeling psychologie aan de UVA en auteur van het boek ‘de vrije wil bestaat niet’), Herman Philipse (universiteitshoogleraar filosofie aan de Universiteit Utrecht), Marc Slors (hoogleraar Cognitiefilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen), Maureen Sie (bijzonder hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan Universiteit Leiden, UHD Ethiek Erasmus Universiteit) en Gerrit Glas (psychiater en bijzonder hoogleraar filosofie VU).23aprilvrijewildebat_page_123aprilvrijewildebat_page_2