Debat over een zelfgekozen levenseinde

29 september 2016, 20.00 uur

Georganiseerd Het Veritas Forum Amsterdam, gesteund door het Abraham Kuyper Center.


Leven met een einde

Euthanasie is de afgelopen jaren fors toegenomen. Toch is deze vorm van levensbeëindiging nog vaak onderwerp van discussie. Toen er in februari van dit jaar in de documentaire ‘Levenseindekliniek’ een vrouw euthanasie kreeg verleend met de woorden ‘Huppakee weg’ deed dat veel stof opwaaien. De vraag die in dit forum centraal staat is daarom: Hoe moeten wij omgaan met de wens voor een zelf gekozen levenseinde?

Twee sprekers gaan met elkaar en het publiek in gesprek over deze vraag.

dr. Theo Boer (1960) is bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg gevestigd aan de Theologische Universiteit Kampen. In 2014 stapte Boer na 9 jaar uit de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Volgens hem loopt de euthanasiepraktijk in Nederland uit de hand omdat de toetsingscommissie steeds sneller euthanasie goedkeurt, artsen het sneller toepassen en mensen het meer aanvragen.

Daan Westerink (1968) is journalist en verlies- en rouwdeskundige. N.a.v. het verlies van haar moeder op jonge leeftijd schreef Westerink een aantal boeken over omgaan met verlies. Ze is in zowel binnen- als buitenland een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter over dit thema en werkte mee aan verschillende artikelen en uitzendingen met als thema rouw en verlies.

Hans van Dijk is gespreksleider. Hij is Universitair Docent aan het departement Organisatiewetenschappen van de Universiteit van Tilburg en studeerde Organisatiewetenschappen, Psychologie, en Toegepaste Ethiek.


 

Informatie
29 september 2016
20.00 – 21.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
KC-07

Zie ook het Facebook-event voor actuele informatie.