Boekpresentatie

‘En de aarde bracht voort’
Gijsbert van den Brink

22 juni 2017
Vrije Universiteit Amsterdam


Op 22 juni 2017 verschijnt het boek “En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie” van de hand van prof. dr. Gijsbert van den Brink, hoogleraar Theologie & Wetenschap aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het boek verschijnt bij uitgeverij Boekencentrum te Utrecht en telt 365 pagina’s. Ter gelegenheid hiervan organiseert het aan de VU gevestigde Herman Bavinck Centrum voor gereformeerde en evangelicale theologie (HBCRET) een presentatiebijeenkomst waarbij enkele eerste reacties op het boek worden gegeven.

U bent hier van harte voor uitgenodigd op donderdag 22 juni 2017 om 14.00 uur in de PThU-zaal (1E19) van het VU-hoofdgebouw, De Boelelaan 1105 te Amsterdam.

Over het boek

Volgens veel mensen, zowel gelovigen als atheïsten, zijn christelijk geloof en evolutietheorie onverenigbaar: men kan ze niet beide onderschrijven, maar moet kiezen. In dit boek wordt nagegaan of dit klopt. Na enkele hoofdstukken waarin hij het evolutiedebat in zijn culturele en historische context plaatst, analyseert de auteur systematisch welke repercussies de evolutietheorie heeft voor de in het geding zijnde christelijke leerstellingen. In hoeverre moeten klassieke visies op de Bijbel, op de goedheid van God, de theologische antropologie en de zondeval herzien worden? Hoe zit het met de voorzienigheidsleer en met evolutionaire verklaringen van moraal en religie? De conclusie luidt dat de evolutietheorie ook met orthodoxe versies van het christelijk geloof te verenigen valt.

Programma

14.00    Opening door prof. dr. Kees van der Kooi, hoogleraar systematische theologie en coördinator HBCRET aan de Vrije Universiteit
14.15    Reactie door dr. Gerdien de Jong, em. hoofddocent evolutiebiologie aan de Universiteit Utrecht.
14.35    Reactie door drs. Jan Verhoeven, hervormd predikant te Leerdam en tweede voorzitter van de Gereformeerde Bond.
14.55    Reactie door prof. dr. Maarten Wisse, vanaf 1-9 hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Amsterdam).
15.15    Pauze
15.30    Reactie door prof. dr. Gijsbert van den Brink
15.45    Overhandiging van het eerste exemplaar aan prof. dr. René van Woudenberg, hoogleraar wijsbegeerte en directeur van het Abraham Kuyper Centrum (VU)
15.55    Sluiting
Na afloop is er een drankje en kan het boek worden ingezien en gekocht. U kunt zich tot 17 juni aanmelden bij student-assistent Harald Neervoort via h.a.neervoort@vu.nl.