Een succesvol leven?
Wat geeft het leven waarde?
2 juni 2015

In samenwerking met Veritas Forum Amsterdam.


Sprekers:

  • Trudy Dehueflyer-succes
  • Peter Roelofsma

Gesprekleider:

  • Filemon Wesselink

Dit forum in Amsterdam zal gaan over ‘Een succesvol leven?!’. In deze tijd lijkt succes het voornaamste dat het leven waarde geeft. Inmiddels kennen we ook de keerzijde, zoals naar voren komt in veel hedendaagse literatuur maar ook documentaires als ‘je zal het maar zijn: Jong en Succesvol’ ‘de BV ik’, ‘alles wat we wilden’ laten de complexiteit van dit alles zien. De voortdurende druk om te presteren wordt door velen nauwelijks meer bijgehouden. Terwijl de één voorop gaat, valt de ander buiten de boot. Met het oog op het thema ‘Een succesvol leven?!’ is het uitgangspunt de vraag: ‘Wat geeft het leven waarde?’. Dit is niet een vraag die makkelijk of eenduidig te beantwoorden is, maar wel een belangrijke vraag voor studenten.

De sprekers voor deze avond zijn professor Trudy Dehue en dr. Peter Roelofsma. Trudy Dehue is auteur van de boeken ‘De depressie-epidemie‘ en ‘Betere mensen‘, waarin zij de huidige samenleving analyseert en oog heeft voor de sociale problematiek die met de nadruk op succes gegeven is. Zij heeft hierop een interessante academische kijk vanuit haar werkzaamheden bij de faculteit Gedrags- &Maatschappijwetenschappen, maar wil tegelijk niet alleen vanuit een wetenschappelijk perspectief dit benaderen, maar juist de mens op het oog houden. De andere spreker is Peter Roelofsma, studentenpastor op de Vrije Universiteit en sociaal wetenschapper. Hij heeft zich eerder met deze thematiek bezig gehouden en ziet vanuit zijn werk op de universiteit de urgentie hiervan in. Als gespreksleider is Filemon Wesselink gevraagd, naar onze mening zal hij goed in staat zijn de verbinding tussen sprekers en publiek te leggen om zo dit lastige thema zowel academisch als persoonlijk te maken.

Het forum zal vormgegeven worden als dialoog. Daarbij zullen beide sprekers een bijdrage leveren en zal het publiek de kans geboden worden vragen te stellen en antwoord te geven op verschillende stellingen van de gespreksleider. Samen proberen we op deze wijze uiteenlopende antwoorden te geven op verschillende vragen, zoals ‘Wat betekent een ‘succesvol leven’ in deze tijd?’, ‘Wat zijn hiervan de consequenties?’ en ‘Wat geeft het leven waarde?’.

 

Hier kun je de video bekijken.