Rik Peels, “Atheïsme in de praktijk‖, in Henk Bakker, Maarten Kater en Van Vlastuin (eds.), Verantwoord geloof: Handboek apologetiek (Kampen: Brevier, 2014), 312-325.