Rik Peels. (2012). “Gevangen in dilemma’s? Over de redelijkheid van geloof in God in een wetenschappelijk tijdperk”, Theologia Reformata 55.3, 294-301.