Gijsbert van den Brink (2015), “Triangular Authority: Scripture, Tradition and the Church”, in: Jan Jorrit Hasselaar & Peter Ben Smit (eds.), An Ongoing Conversation. The Green Patriarch in the Netherlands (Amersfoort: Bisschoppelijk Bureau van de Oud Katholieke Kerk van Nederland, 2015), 76-79.