Emanuel Rutten (2013). “Over de rationele rechtvaardiging van Godsgeloof”, Radix, Tijdschrift over geloof en wetenschap, Jaargang 39, #2, 2013, pp. 140-154