Edwin Koster, ‘De essentie van de beleving’ (Filosofie in beeld). In: Wijsgerig Perspectief 57 (4) 2017, pp. 44-45.