Date: September 28, 2018
Source: Onderzoek Nederland
Picture: Lex Bouter


Integriteit is een zaak van onderzoeker én instelling

Op 14 september is de nieuwe gedragscode voor wetenschappelijke integriteit uitgekomen. “Deze biedt onderzoekers en de instellingen waar ze werken een handreiking voor goed omgaan met de wetenschappelijke integriteit en het op die manier waarborgen van de kwaliteit van de wetenschapsbeoefening”, zegt Lex Bouter, lid van de Commissie-Algra, die de gedragscode van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) uit 2004 grondig heeft herzien en aangevuld.

Lees het volledige artikel hier.