‘Glazen slijpen. Onderliggende denkramen in academisch onderwijs’

Boekpresentatie Edwin Koster en Rob Boschhuizen

19 april, 15.30 – 17.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam

Hoofdgebouw, zaal 08A20


 

Kritische reflectie

Kritische reflectie op wetenschap behoort een kernactiviteit van de universiteit te zijn. Welke aannames en welke belangen sturen wetenschappelijk onderzoek? Heeft het bedrijven van wetenschap bepaalde ethische consequenties en wat is eigenlijk het maatschappelijke effect van de toepassing van wetenschappelijke kennis? Uitgangspunt van dit boek is dat kritische reflectie op wetenschap niet uitsluitend een rol speelt in discussies over de persoonlijke vorming van studenten, maar wezenlijk is voor wetenschapsbeoefening. Daarom moet er in het academisch onderwijs plaats worden ingeruimd voor het systematisch nadenken over ‘onderliggende denkramen’ van wetenschapsbeoefening. In dit boek wordt een manier van onderwijs ontworpen die past bij deze doelstelling: ‘Effectief Reflectief Onderwijs’. De auteurs geven concrete handreikingen om effectief reflectief onderwijs te ontwikkelen, te verzorgen en te evalueren.

Auteurs

Edwin Koster is hoofddocent Filosofie en Directeur Wijsgerige Vorming aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Rob Boschhuizen is gastonderzoeker Academische Oordeelsvorming aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.Wilt u deze boekpresentatie bijwonen?

Meld u hier aan.

Na afloop vindt een borrel plaats.
Het bijwonen van de presentatie is kosteloos.